Huys MIRA als Inayati huis

Huys MIRA als Inayati huis


Met haar intenties van verbondenheid, geborgenheid, warmte en sprituele schoonheid groeide Huys MIRA bijna als vanzelfsprekend uit tot Inayati huis. "Inayati" betekent "van Inayat", en het verwijst naar Hazrat Inayat Khan, die het Universeel Soefisme in het Westen introduceerde. 


Het Universeel Soefisme volgens Hazrat Inayat Khan


De universele soefi heeft een tweevoudig doel in de wereld.

Hij voelt het als zijn plicht ondersteuning te geven aan al wie in het leven waarheid zoekt terwijl hij onderling begrip tussen mensen nastreeft en het ook aanmoedigt.

Wat centraal staat in het universeel soefisme is tolerantie voor alle geloofsovertuigingen in de wereld.

Voor de universele soefi is ware religie de zee van de waarheid en zijn alle geloofsvormen als de golven van de zee.

Er wordt geen specifieke discipline of een bepaald geloof opgedrongen.

Elke leerling is vrij voor zichzelf te denken.

De enige bedoeling van de meester is de ziel van de zoeker naar waarheid vrij te maken. (Bron: Sufi-Universal)


Voor meer informatie over het universeel Soefisme in het Nederlands:

www.sufi-universal.be

www.universel.be

Soefi Beweging Nederland

Artikel in "Psychologies"