Familieopstellingen, een woordje uitleg

Jij en je familie

Als ik je zou vragen om je stamboom te tekenen, je weet wel, hoeveel broers en zussen je hebt, wie je ouders zijn, je grootouders, en zo voort, dan zou je me waarschijnlijk bij heel wat personen ook een verhaal kunnen vertellen. Nonkel Frans die altijd wat teveel dronk op feestjes en al eens lastig durfde doen, het verdriet om een vroeg overleden ouder of kindje, scheidingen, competitie tussen broers… Uit al deze verhalen komt al voor een deel naar boven hoe jij je jeugd hebt beleefd. En als jij bijvoorbeeld als kind verdriet hebt gehad, vandaag de dag een onverklaarbare boosheid voelt, of als je wil achterhalen waarom je op volwassen leeftijd steeds in een bepaald patroon verzeild raakt of blijft steken, dan kunnen die verhalen voor jou best pijnlijk, verwarrend en zeer complex worden.

Er bestaat echter een methode die jou helpt om op een heel fijne en duidelijke manier een visuele voorstelling te maken van het beeld dat jij hebt van jouw familiesysteem, zonder dat je uuuuren moet vertellen. Dat doe je namelijk in een familieopstelling.

Een familieopstelling, wat is dat?

Een familieopstelling is een liefdevolle en efficiënte therapeutische methode die ontwikkeld werd door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger. Hij ontdekte dat je familie een grotere invloed op je leven heeft dan je waarschijnlijk vermoedt. Simpelweg omdat bepaalde gebeurtenissen invloed kunnen uitoefenen op een gezin of familie. Zo kan je als kind dat een ouder verliest zonder daarover na te denken de rol van die ouder op jou nemen uit liefde en loyaliteit. Het gevolg daarvan kan zijn dat je bewust en onbewust lasten en verantwoordelijkheden draagt die niet van jou zijn. En dat beïnvloedt je eigen levenswandel.

Zo kan het gebeuren dat je op volwassen leeftijd (opeens of langdurig) worstelt met zaken zoals je familie, gezin, relaties, een trauma, je werk, een ziekte, je innerlijk kind, emoties, enzovoort. Wij dragen namelijk vaak onverwerkte emotionele ladingen van onze voorouders mee en manifesteren deze onbewust in ons eigen leven – met soms destructieve gevolgen voor onszelf en de mensen om ons heen. Een opstelling kan je dan helpen om (on)bewuste verbindingen, verborgen dynamieken, patronen en belemmeringen duidelijk te zien en te analyseren, en je handvaten aan te reiken om voor jou meer balans in jouw familiesysteem te brengen.

Hoe gaat dat in zijn werk, zo’n opstelling?

Familieopstellingen (ook systeemopstellingen genoemd) gebeuren doorgaans in groep, onder leiding van één of meerdere ervaren opstellers. In ons geval zijn we met zijn tweeën: Jenny en Colinda. Samen scheppen wij voor jou een veilig, liefdevol en niet oordelend kader, waarin jij de begeleiding, ruggensteun en de erkenning krijgt die nodig zijn voor jouw heling.

Als je met een concrete vraag of probleem worstelt en een opstelling wil neerzetten, dan ben jij de zogenaamde ‘vraagsteller’ en vertel je in het kort aan de opsteller wat jouw vraag of probleemsituatie is. Jij beslist zelf wat je deelt. Op basis van jouw verhaal bepalen we samen met jou wat we precies gaan opstellen. Dat kan je gezin van herkomst zijn, je huidige relatie, enz…

Jij kiest vervolgens een aantal mensen uit de groep uit om voor jou een bepaalde persoon te vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld iemand die jou zal symboliseren, je vader, of je partner, noem maar op.
Die personen heten representanten. Zij representeren, vertegenwoordigen immers leden uit jouw familiesystem. Eens ze een plek hebben gekregen of ingenomen, ga jij er vanop een afstand naar kijken.
Er is op die manier een “tableau vivant” ontstaan, en daar gaan we nu mee werken. Aan iedereen die is opgesteld wordt nu gevraagd wat zij op die plek voelen.

And now the magic begins! Want je weet wellicht dat alles in en rondom ons energie is. Dus ook alle systemen, groepen en organisaties waartoe wij behoren hebben hun eigen energieveld. En in dat energieveld ligt alle informatie opgeslagen die dat veld maakt tot wat het is. Ook informatie die wij niet kennen.

Tijdens een opstelling krijgen wij als groep toegang tot de informatie van het energieveld van jouw systeem, of het zogenaamd collectief bewustzijn.
Iedereen die wordt opgesteld, ervaren of niet, intuïtief aangelegd of niet, zal indrukken krijgen uit het opgestelde veld, en je zal versteld staan over hoe accuraat die indrukken weergeven wat er speelt tussen jouw familieleden, zelfs al kennen de representanten die mensen niet.
Op basis van de dialoog die dan ontstaat worden onbewuste verbanden, verhoudingen, blokkades, verstoringen en dergelijke zichtbaar, en krijg jij betere, diepere inzichten.

Tot slot werken we samen naar een “tableau vivant” toe waar jij je comfortabel bij voelt. Vaak brengt dat meer rust in je hoofd, krijg je – soms letterlijk – meer ademruimte, en kan je op die manier op weg naar integratie en heling.

Heb je geen concrete vraag om te stellen, of ben je er nog niet aan toe om een opstelling te laten doen, dan nodigen we je van harte uit om deel te nemen als representant. Als je uitgekozen wordt om representant te zijn, maar ook als je niet wordt opgesteld en dus louter observator bent, herken je vaak bepaalde zaken uit je eigen leven in een opstelling, en kan je op die manier ook samen met de vraagsteller tot inzichten komen.

Wat kan een familieopstelling jou opleveren?

Als vraagsteller

 • Kan je inzicht krijgen in jouw eigen situatie
 • Kan je effectief antwoord krijgen op jouw vragen
 • Werk je aan heling en transformatie van jouw situatie
 • Kan je je lichter voelen omdat je geen lasten van iemand anders meer draagt
 • Kan je inzicht krijgen in de plek die je inneemt in je familie
 • Werkt de opstelling helend op zielsniveau
 • Leer je beter omgaan met jouw situatie

Als representant:

 • Zitten er vaak aspecten in de opstelling van de vraagsteller die je bij jezelf herkent
 • Werkt de opstelling helend op zielsniveau
 • Merk je dat iedere opstelling anders is, zo ben je telkens een ervaring rijker
 • Draag je bij aan een betere wereld en ervaar je een liefdevolle dag

Wat is het effect van een familieopstelling?

Na een opstelling ga je om te beginnen vaak al naar huis met nieuwe en verhelderende inzichten en een bevrijd gevoel. Het kan gebeuren dat je die effecten niet meteen voelt, maar na verloop van tijd zullen ze zeker merkbaar zijn. Opeens ontdek je bijvoorbeeld dat je je in bepaalde situaties anders voelt, anders denkt en handelt dan voorheen. En op de lange termijn komt het effect van zo’n familieopstelling alleen maar verder tot uiting.

Wil je een keer ervaren wat een familieopstelling is? Of heb je een thema dat je graag zou willen onderzoeken? Schrijf je dan zeker in voor één van onze Opstellingsdagen.